Bc. Zuzana Zimová

Diplomová práce

Vliv meditace mindfulness na emoční regulaci a spánek u studentů

The Effect of Mindfulness Meditation on the Emotion Regulation and Sleep in Students
Anotace:
Cílem evaluační studie bylo prostřednictvím opakovaných měření prozkoumat, zda má osmitýdenní program mindfulness MFPFW pozitivní efekt na rozvoj strategie emoční regulace, kvalitu spánku a všímavost. Data byla sesbírána prostřednictvím využití kombinace dotazníkových šetření a spánkových deníků u studentů psychologie (N = 65, M = 11; 16,9 %, F = 54; 83,1 %). Výsledky naznačují, že MFPFW má pozitivní …více
Abstract:
The aim of the evaluation study was to investigate, through repeated measurements, whether the eight-week MFPFW mindfulness program has a positive effect on the development of an emotional regulation strategy, sleep quality and mindfulness. Data were collected using a combination of questionnaire surveys and sleep diaries among psychology students (N = 65, M = 11; 16.9%, F = 54; 83.1%). The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma