Barbora Květoňová

Bakalářská práce

Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y

Marketing communication and its influence on consumer´s behavior of X and Y generation
Anotace:
Ústředním tématem bakalářské práce je vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y. V teoretické části jsou nejprve uvedeny a definovány pojmy spojené s marketingem a marketingovou komunikací, která se dále blíže zaměřuje na oblast reklamy. Následně je popsáno spotřební chování a jeho predispozice a nastíněny charakteristické rysy generace X a Y. Cílem praktické části je …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the influence of marketing communication on consumer´s behavior of generation X and Y. Firstly, in theoretical part are listed and defined terms in marketing, marketing communication and advertising. Subsequently, this thesis describes predispositions of consumer´s behavior its characteristics and main characteristics of generation X and Y. The goal of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Josef Vacovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70068