Bc. Lucia Mydliarová

Bakalářská práce

Čínska „soft power“ vo vzťahu k vzniku prvého bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia

Chinese “soft power“ within the Establishment of First Bilingual Slovak-Chinese Grammar School
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Chinese soft power and its relation to the establishment of the first bilingual Slovak-Chinese grammar school. In the theoretical part, the concept of the soft power is introduced. The practical part is composed of three units. The first part is devoted to the methodology of research, subsequently, the context of the establishment of the first bilingual Slovak-Chinese …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je čínska soft power a jej vzťah k vzniku prvého bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia. V teoretickej časti vymedzuje koncept soft power. Praktická časť sa skladá z troch celkov. Začiatok je venovaný metodológii výskumu, následne sú prezentované okolnosti vzniku prvého bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia a v tretej časti sú analyzované postoje študentov bilingválneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
  • Oponent: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta