Bc. Eliška Špačková

Diplomová práce

Studie vlivu exprese dirigent genů AtDIR13 a AtDIR14 na růst a vývoj kořene u Arabidopsis thaliana

A study of effect of dirigent gene AtDIR13 and AtDIR14 expression on root growth and development in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Dirigent proteiny jsou zatím málo prozkoumané proteiny se schopností řídit regiospecificitu i stereospecificitu vazby při dimerizaci fenoxy-radikálů. Dirigent proteiny se v rostlinách podílí na syntéze lignanů a ligninu a řada z nich je také spojována s reakcí na biotický i abiotický stres. Tato diplomová práce se zabývá dirigent geny AtDIR13 a AtDIR14 exprimovanými v kořeni u Arabidopsis thaliana …více
Abstract:
Dirigent proteins are so far largely unexplored proteins capable of directing regiospecificity and stereospecificity of bonds in phenoxy radical coupling. Dirigent proteins are involved in lignan and lignin synthesis in plants and many of them have also been connected to biotic and abiotic stress responses. This diploma thesis focuses on dirigent genes AtDIR13 and AtDIR14 expressed in the root of Arabidopsis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Šámalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta