Michal LACH

Bachelor's thesis

Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu

Phytoremediation of amoxicillin and paracetamol using duckweed
Abstract:
Kvalita povrchových vod je přímo závislá na dokonalosti odstranění polutantů z vody splaškové v čistírnách odpadních vod. Ne všechny polutanty jsou však monitorovány dostatečně přísně na to, aby byly odstraněny dokonale. Jedněmi z těchto látek jsou farmaka. Možností, jak odstranit farmaka z vody, může být fytoremediace, konkrétně fytoremediace pomocí okřehku (Lemna sp.). Cílem práce bylo vytvořit vhodný …more
Abstract:
The quality of surface water is directly dependent on the perfection of pollutants removal from sewage in sewage treatment plants. However, not all pollutants are monitored strictly enough to be removed perfectly. One of these substances is pharmaceuticals. Phytoremediation, in particular phytoremediation using duckweed (Lemna sp.), may be a way to remove pharmaceuticals from the water. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LACH, Michal. Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry

Theses on a related topic