Michal LACH

Bakalářská práce

Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu

Phytoremediation of amoxicillin and paracetamol using duckweed
Anotace:
Kvalita povrchových vod je přímo závislá na dokonalosti odstranění polutantů z vody splaškové v čistírnách odpadních vod. Ne všechny polutanty jsou však monitorovány dostatečně přísně na to, aby byly odstraněny dokonale. Jedněmi z těchto látek jsou farmaka. Možností, jak odstranit farmaka z vody, může být fytoremediace, konkrétně fytoremediace pomocí okřehku (Lemna sp.). Cílem práce bylo vytvořit vhodný …více
Abstract:
The quality of surface water is directly dependent on the perfection of pollutants removal from sewage in sewage treatment plants. However, not all pollutants are monitored strictly enough to be removed perfectly. One of these substances is pharmaceuticals. Phytoremediation, in particular phytoremediation using duckweed (Lemna sp.), may be a way to remove pharmaceuticals from the water. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACH, Michal. Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.