Bc. Gabriel Babčan

Diplomová práce

Informačný systém na evidenciu školení pre vyhradené technické zariadenia

Information system for specific technical devices training
Abstract:
The diploma thesis deals with the design and implementation of a web-based information system for training in dedicated technical equipment. To create the system, it was necessary to become familiar with the relevant decrees and laws, which together with the company's requirements served as a basis for analysis and system design. The application part is implemented in the Java language, where the Spring …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webového informačného systému pre evidenciu školení v oblasti vyhradených technických zariadení. Pre vytvorenie systému bolo potrebné oboznámiť sa s príslušnými vyhláškami a zákonmi, ktoré spolu s požiadavkami firmy slúžili ako podklad pre analýzu a návrh systému. Aplikačná časť je implementovaná v jazyku Java, kde sa využíva najmä framework Spring …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Batko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.