Bc. Kateřina Kaderková

Master's thesis

The Hero's Journey in Thomas Hardy's Far from the Madding Crowd

The Hero's Journey in Thomas Hardy's Far from the Madding Crowd
Abstract:
Cílem této diplomové práce je poskytnout analýzu románu Daleko od hlučícího davu od Thomase Hardyho, a to skrze dějové schéma hrdinských příběhů, tzv. monomýtu vytvořeného Josephem Campbellem. Práce zkoumá, jakým způsobem příběh hlavní hrdinky, Bathsheby Everdenové, reflektuje jednotlivé kroky schématu zaměřeného primárně na mužské hrdiny vzhledem k tomu, že hrdinka je žena. Zaměřuje se také na zdánlivě …more
Abstract:
The aim of this thesis is to provide an analysis of Thomas Hardy’s novel, Far from the Madding Crowd, through the narrative pattern of the hero’s journey, a monomyth created by Joseph Campbell. The thesis explores how the story of the main character, Bathsheba Everdene, reflects the steps of the primarily masculine journey, given that the hero is a woman. It also focuses on the seemingly happy ending …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2023
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta