Mgr. Emese Nagyová

Bakalářská práce

Komparace korekce refrakčních vad brýlovou a kontaktní čočkou z hlediska brýlové a geometrické optiky

Comparison correction of refractive errors with spectacles and contact lenses in terms of spectacle and geometrical optics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací korekce refrakčních vad brýlovou a kontaktní čočkou z hlediska brýlové a geometrické optiky. V první kapitole věnujeme pozornost popisu základních zákonů geometrické optiky a vztahům, na kterých je založena i brýlová optika. V dalších kapitolách vytváříme přehled o jednotlivých typech brýlových a kontaktních čoček a pokračujeme stručným popisem refrakčních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of correction of refractive errors with spectacles and contact lenses in terms of spectacle and geometrical optics. The first chapter is dedicated to describe the basic laws and relationships of geometrical optics, on which is also based the spectacle optics. In the next chapters I create an overview of the various types of spectacles and contact lenses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie