Theses 

Vybrané aspekty politiky aktivního stárnutí se zaměřením na nezaměstnané nad 50 let – Edita PUSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Edita PUSTKOVÁ

Diplomová práce

Vybrané aspekty politiky aktivního stárnutí se zaměřením na nezaměstnané nad 50 let

Selected aspects of active aging policies focusing on the unemployed over 50 years

Anotace: Diplomová práce shrnuje poznatky o stárnutí populace a vlivu na pracovní trh. Jsou popsány konstrukty trhu práce, politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky. Mapován je koncept aktivního stárnutí ve vybraných aspektech se zaměřením na osoby nad padesát let. Praktická část práce mapuje mínění starších nezaměstnaných na jejich uplatnitelnost na trhu práce, na využívání nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti ke zvýšení zaměstnanosti nejen této věkové skupiny a jejich zájem o další vzdělávání.

Abstract: This thesis summarizes the findings of the aging population and the impact on the labor market. Constructs are described in the labor market, employment policy and education policy. Mapped to the concept of active aging in selected aspects with a focus on people over fifty years. The practical part of this work presents the opinion of older unemployed on their employability in the labor market, the use of instruments and measures of active employment policy to increase employment, not only in this age group and their interest in further education.

Klíčová slova: aktivní stárnutí, politika zaměstnanosti, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, vzdělávání dospělých

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30619 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PUSTKOVÁ, Edita. Vybrané aspekty politiky aktivního stárnutí se zaměřením na nezaměstnané nad 50 let. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz