Bc. Silvestr Zouvala

Diplomová práce

Znalosti sester při hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci

Knowledge of nurses in pain assessment in patients with artificial pulmonary ventilation
Anotace:
ANOTACE Práce se zaměřuje na problematiku hodnocení bolesti u ventilovaných pacientů a úroveň znalostí sester o této problematice. Cílem práce je zmapovat zkušenosti sester s hodnocením bolesti a zjištění jejich návyků při hodnocení bolesti. V teoretické části se soustředím na definici bolesti a její rozdělení, dostupné škály pro hodnocení bolesti a roli sestry v procesu intenzivní péče. V praktické …více
Abstract:
ANNOTATION The work focuses on the issue of pain in ventilated patients and knowledge in this issue. The aim of the work is to map the pain assessment of the nurse and to map habits connected with pain assessment. In the theoretical part, it focuses on the definition of pain and its distribution, available scales for pain assessment and the role of nurse in the intensive care process. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jirková
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče