Milan Bělobradič

Bachelor's thesis

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a závazky, způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky. Teoretická část definuje pohledávky a závazky, popisuje jejich skupiny, oceňování, možnosti zajištění, vymáhání a podrobněji se zabývá směnkami z účetního a právního pohledu. Praktická část seznamuje s účtováním v konkrétní firmě. Jejím cílem je použití teoretických poznatků v praxi. Zaměřuje se na …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with debts and liabilities, ways of securing debts, collecting and bills of exchange. The theoretical part defines debts and liabilities, it describes their types, pricing, possibilities of securing, collecting and in more detail it focuses on bills of exchange from the legal and accounting point of view.The practical part deals with accounting in a particular company. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

 • Date of defence: 4. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses kus6ix kus6ix/4
16/4/2014
Folders
Files
Bělobradič, M.
16/4/2014
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bělobradič, M.
16/4/2014
SZZ_Posudek_BP_oponent_Belobradic.pdf
Vrtalová, J.
21/5/2014
SZZ_Posudek_vedouciho__Belobradic.pdf
Dandová, M.
16/5/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.