Lenka JELÍNKOVÁ

Master's thesis

Celní správa ČR a porušování celních předpisů, trestné činy.

The Czech customs office and violation of customs regulations, the crimes affecting the customs issues.
Anotácia:
Cílem této diplomové práce s názvem ?Celní správa ČR a porušování celních předpisů, trestné činy?, je vyhodnocení úspěšnosti celní správy při odhalování přestupků a trestných činů. K analýze byla použita příslušná data dostupná na celní správě v Ústí nad Labem, v odborném služebním časopisu Clo ? Douane, a také velké množství dat, informací, výročních zpráv, statistik, tiskových zpráv a dalších hodnotných …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis titled ?The Czech customs office and violation of customs regulations, the crimes affecting the customs issues? is evaluation of success rate of the customs administration during the detection of offences and crimes. For the analyze were used the data available on the customs administration in Ústí nad Labem, in a professional journal Customs ? Douane and also amount …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Rudolf Bejdl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Lenka. Celní správa ČR a porušování celních předpisů, trestné činy.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická