Mgr. Klára Hlavatá

Master's thesis

Subjektivní míra a obsah naděje u osob trpících demencí Alzheimerova typu

Subjective Measure and Content of Hope of People Suffering from Alzheimer's Dementia
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku demence a Alzheimerovy nemoci. Ústředním tématem je, jak lidé s demencí Alzheimerova typu subjektivně vnímají naději a jaké jsou obsahy jejich naděje. Zaměřujeme se také na vliv sebeúcty a vybraných demografických proměnných na subjektivní vnímání naděje. Cílem práce je porovnání výsledků osob s Alzheimerovou nemoci s osobami bez Alzheimerovy nemoci …more
Abstract:
This thesis deals with dementia and Alzheimer‘s disease issue. The central theme is how people suffering from Alzheimer’s type dementia subjectively experience the level of hope and what are the contents of their hope. We also focused on the impact of the self-esteem and selected demographic variables on the subjective experience of hope. The aim is to compare the results of people with Alzheimer’s …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta