Mgr. Jana BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Profesní kompetence absolventů PF UJEP z pohledu ředitelů škol v Ústeckém kraji

Professional competence of graduates of PF UJEP from the perspective of headmasters in the Ústí Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou profesní úrovně absolventů učitelských studií na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem z pohledu ředitelů základních a středních škol tohoto regionu. V teoretické části se krátce věnujeme historickému vývoji přípravy učitelů a dále aktuálním požadavkům na učitele, jak je stanovuje současná legislativa České republiky. Zvláště se zabýváme standardem …více
Abstract:
Abstrakt This bachelor thesis is focused on the problems connected with the professional level of the graduates of education studies at the Faculty of Education UJEP in Ústí nad Labem from the perspective of the primary and high schools principals in this region. In the theoretical part we briefly focus on the historical development of the education of teachers and the present requirements for teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Jana. Profesní kompetence absolventů PF UJEP z pohledu ředitelů škol v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta