Michaela KALOUSOVÁ

Diplomová práce

Žánr povídky ve výuce literární výchovy pro 2. stupeň ZŠ

The genre of short-story in teaching of literature for 2nd grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení řad čítanek, se kterými je možné v současnosti pracovat v hodinách literární výchovy na 2. stupni základních škol. Zahrnuje zkoumání a hodnocení textů žánru povídky ve vybraných čítankách a vyvození závěrů, na jejichž základě je určeno, která řada učebnic je z hlediska problematiky výuky žánru povídky na 2. stupni nejefektivnější. Diplomová práce také může …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on evaluation of reading books which can be used in teaching literature at the 2nd grade of primary school at the present time. The diploma thesis includes research and evaluation of short-story texts in chosen reading books and deduced conclusion. On the basis of deduced conclusion it can be said which reading book is the most effective from the point of view of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Fridrich Radek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/