Bc. Eva Stolariková

Diplomová práce

Postavení a pravomoci prezidenta České republiky

The authority and status of the president of the Czech Republic
Anotace:
V závěrečné práci jsem shrnula poznatky související s pravomocemi a postavením prezidenta České republiky vyplývajícími z jeho ústavního postavení v čele moci výkonné. Popis pravomocí a jejich obsah poskytuje čtenáři komplexní výčet informací potřebných k získání povědomí o prezidentském mandátu. Pro lepší přehled jsou postavení a pravomoci rozděleny do čtyřech základních částí. Pravomoci dané Ústavou …více
Abstract:
In the final thesis, I have summarised the findings related to the authority and status of the president of the Czech Republic consequent upon his status in the constitution. The characteristics of authorities and their content provides a comprehensive figure of information needed to gain awareness about the presidency. The overview of the authorities is divided into three basic sections: The specified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní