Theses 

Analýza entropie dat sloužících jako semínko generátoru náhodných čísel OS Linux při bootu – Bc. Ondřej Mokoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Mokoš

Diplomová práce

Analýza entropie dat sloužících jako semínko generátoru náhodných čísel OS Linux při bootu

Analysis of entropy of data used as seed of the random number generator in Linux OS during the boot pocess

Anotace: Cílem této diplomové práce je analýza semínka linuxového generátoru náhodných čísel při bootu. První část se věnuje teorii potřebné pro následnou analýzu. Zmiňuje některé často používané definice entropie, podává přehled linuxového generátoru náhodných čísel a jeho rozhraní. Také popisuje použitou implementaci. V druhé části je rozebrána analýza posbíraných dat. Jsou představeny výsledky analýz se zaměřením na kvantitu i kvalitu dat. Na závěr jsou diskutovány výsledky analýzy a některé možnosti, jak zlepšit aktuální stav.

Abstract: The aim of this master's thesis is to analyze the seed of the Linux random number generator during the boot of the computer. The first part is devoted to the theory needed by the following analysis. It mentions some frequently used definitions of the term entropy, gives an overview of the Linux random number generator and its interfaces. The implementation used is also described. The second part describes the analysis of collected data. Results of analyses with respect to quantity and quality of the data are shown. The conclusions discuss results of the analysis and several possibilities to improve the current status.

Klíčová slova: Generátor náhodných čísel, RNG, Linux, semínko, boot, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, entropie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz