Bc. Ondřej Mokoš

Diplomová práce

Analýza entropie dat sloužících jako semínko generátoru náhodných čísel OS Linux při bootu

Analysis of entropy of data used as seed of the random number generator in Linux OS during the boot pocess
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza semínka linuxového generátoru náhodných čísel při bootu. První část se věnuje teorii potřebné pro následnou analýzu. Zmiňuje některé často používané definice entropie, podává přehled linuxového generátoru náhodných čísel a jeho rozhraní. Také popisuje použitou implementaci. V druhé části je rozebrána analýza posbíraných dat. Jsou představeny výsledky analýz se …více
Abstract:
The aim of this master's thesis is to analyze the seed of the Linux random number generator during the boot of the computer. The first part is devoted to the theory needed by the following analysis. It mentions some frequently used definitions of the term entropy, gives an overview of the Linux random number generator and its interfaces. The implementation used is also described. The second part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky