Bc. Zelim Novak

Diplomová práce

Rizikový kapitál a jeho využití v ČR

Venture Capital and its Utilization in Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou rizikového kapitálu, jakožto alternativní formy financování malých a středních podniků. Důraz je kladen na vysvětlení tohoto druhu investic a jeho význam v dnešní ekonomice. Největší pozornosti se dostává trhu s rizikovým kapitálem v České republice: jeho současný stav, překážky a srovnání s jinými vyspělými státy Evropy. První část této práce se věnuje teoretickému …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of venture capital as an alternative form of financing of small and medium-sized enterprises (SMEs). Emphasis is placed on explaining this form of investments and its significance in the contemporary economy. The focal point of the thesis lies in the analysis of venture capital market in the Czech Republic: its current status, existing barriers and comparison with other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Preuss, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS