Ing. Jana Daxnerová

Bakalářská práce

Ochrana a poistenie vkladov vo vybraných krajinách EÚ

Protection and deposit insurance in EU countries
Abstract:
Bachelor work provides a complex view on the importance of protection and deposit insurance as a feature of bank´s system stability and an important pillar of bank´s regulation and controllership. The aim of bachelor work is to show importance of the institute of deposit protection in Slovakia and European Union countries particularly during the impact of financial and economic crisis. In first part …více
Abstract:
Bakalárska práca poskytuje kompletný pohľad na význam ochrany a poistenia vkladov ako prvku stability bankového systému a významného pilieru bankovej regulácie a dohľadu. Cieľom práce je poukázať na význam inštitútu ochrany vkladov na Slovensku a v krajinách Európskej únie obzvlášť v období dopadov finančnej a hospodárskej krízy. V prvej časti práce popisujeme bankový dohľad a reguláciu, systém ochrany …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management