Mgr. Petr Žufan, Ph.D.

Disertační práce

Ekologické zemědělství České republiky v kontextu Společné zemědělské politiky Evropské unie (regionálně-geografická analýza)

Czech organic farming in the context of the European Union Common Agricultural Policy ( regional-geographic analysis)
Anotace:
Abstrakt Společná zemědělská politika Evropské unie má za sebou 45 let od svého vzniku. V průběhu těchto let procházela různými obdobími, v rámci kterých dosáhla pozoruhodných úspěchů, ale musela také čelit závažným problémům, které vyústily v její reformu. První část práce je zaměřena na základní charakteristiku Společné zemědělské politiky EU, důvody vzniku, její formování a proměny v historickém …více
Abstract:
Abstract The European Unions Common Agricultural Policy has been in force for 45 years since its implementation. In the course of these years there have been both times of extraordinary success as well as times of serious problems that had to be faced and which as a consequence resulted in its reformation. The first part of the presented work deals with the basic characteristics of EUs Common Agricultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., doc. RNDr. Spišiak, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta