Bc. Michaela Martišová

Bakalářská práce

Přehled animačních technik

Animation techniques overview
Abstract:
This thesis revolves around the current potential of 2D and 3D animation techniques and their utilization in games and web pages. With a two-part layout, the thesis begins with a theoretical section aiming to provide a classification of the techniques, which includes a comprehensive overview of origin to present-day modelling methodology. This is followed by a practical part, providing a description …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá súčasnými možnosťami 2D a 3D animačných techník, ich používaním v hrách a na webových stránkach. Teoretická časť tvorí ich ucelený prehľad od počiatkov, cez kategorizáciu až po aktuálne možnosti vytvárania. Praktická časť odpovedá popisu zvolených zástupcov z kategórií 2D a 3D animácií, herných vývojových prostredí a webových technológií, so zameraním sa na ich špecifikácie, obmedzenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslava Jarešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika