Agáta Bodláková

Bakalářská práce

Biohacking and its influence on work performance

Vliv Biohackingu na pracovní výkon.
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na biohacking a jeho vliv na výkon člověka jak v zaměstnání, tak v každodenním životě. Cílem teoretické části byla definice pojmu biohacking a následné popsání jeho nejdůležitějších sfér, včetně biohackerských metod. Cílem praktické části bylo vytvoření Biohackerského protokolu, aplikace biohackerských technik do každodenního života, měření a následné vyhodnocení …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on biohacking and its impact on work performance and everyday life. The aim of the theoretical part was to define the term biohacking and then describe its most important areas, including biohacking methods. The aim of the practical part was to create a Biohacker protocol, application of biohacking techniques to everyday life, measurement and subsequent evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamil Polák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., Vysoká škola NEWTON

NEWTON College a.s.

Vysoká škola NEWTON

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management