Mgr. Jan Řežábek

Bachelor's thesis

Liberální strany Dánska a Švédska v komparativní perspektivě

The Liberal Parties of Denmark and Sweden in Comparative Perspective
Abstract:
Bakalářská práce „Liberální strany Dánska a Švédska v komparativní perspektivě“ komparuje vývoj pozice stran ve stranických systémech Dánska a Švédska a jejich postoje k zásadním politickým tématům. Cílem je srovnat vývoj pozice stran od jejich vzniku až po současnost a porovnat jejich postoje ke státu blahobytu a daním, imigraci, Evropské unii, Severoatlantické alianci, zemědělství a enviromentální …more
Abstract:
Bachelor thesis "The Liberal Parties of Denmark and Sweden in Comparative Perspective," compares position of the parties in the party systems of Denmark and Sweden, and their stance to major policy issues. The aim of thesis is to compare the evolution of the position of parties from their inception to the present and compare their attitudes towards the welfare state and taxes, immigration, the European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jaromír Vojtaj

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií