Mgr. Jan Řežábek

Bakalářská práce

Liberální strany Dánska a Švédska v komparativní perspektivě

The Liberal Parties of Denmark and Sweden in Comparative Perspective
Anotace:
Bakalářská práce „Liberální strany Dánska a Švédska v komparativní perspektivě“ komparuje vývoj pozice stran ve stranických systémech Dánska a Švédska a jejich postoje k zásadním politickým tématům. Cílem je srovnat vývoj pozice stran od jejich vzniku až po současnost a porovnat jejich postoje ke státu blahobytu a daním, imigraci, Evropské unii, Severoatlantické alianci, zemědělství a enviromentální …více
Abstract:
Bachelor thesis "The Liberal Parties of Denmark and Sweden in Comparative Perspective," compares position of the parties in the party systems of Denmark and Sweden, and their stance to major policy issues. The aim of thesis is to compare the evolution of the position of parties from their inception to the present and compare their attitudes towards the welfare state and taxes, immigration, the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jaromír Vojtaj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií