Bc. Jakub Mynařík

Bakalářská práce

Použitý software v autorskoprávní praxi

Used software in the copyright law practice
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je objasnit momentální situaci na trhu s použitými rozmnoženinami počítačových programů, obecně nazývanými použitý software, v Evropské unii. Obecná část této práce definuje pojem použitý software a specifika jeho právní úpravy. Dále je probírán skutkový stav společně s judikaturou Soudního dvora Evropské unie v nejvýznamnějším případě obchodu s použitým software, Used¬Soft …více
Abstract:
Purpose of this thesis is to clarify actual possibilities on the field of market with used copies of computer programs, generaly called used software in European union. General part of the thesis defines concept of used software and its specific legal framework. Then are discussed the facts with the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union in the most important case of dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominika Galajdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma