Pavlína DEKOJOVÁ

Diplomová práce

Vzdělání učitele a kvalita výuky HV na 1. st. ZŠ.

Teacher´s education and quality of teaching music lessons in the primary school.
Anotace:
Diplomová práce "Vzdělání učitele a kvalita výuky HV na 1. stupni ZŠ" měla za cíl blíže seznámit s problematikou, zda učitelské vzdělání ovlivňuje kvalitu a efektivitu výuky hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na hudební výchovu z hlediska cílů, metod, pedagogických zásad a jejího zasazení v kurikulárních předmětech …více
Abstract:
The main aim of thesis "Teacher´s education and quality of teaching music lessons in the primary school" was find out if teacher education can determine quality and effectivity of teaching music in lower primary school. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on music education regarding aims, methods, pedagogical principles and its set in curricular subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEKOJOVÁ, Pavlína. Vzdělání učitele a kvalita výuky HV na 1. st. ZŠ.. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta