Josef Hejtmánek

Bachelor's thesis

Plán pro zvýšení udržitelné mobility pro firmu Flídr s.r.o. a Flídr plast s.r.o.

The mobility plan for Flídr s.r.o. and Flídr plast s.r.o. employees
Anotácia:
Práce se zabývá dopravní dostupností firem Flídr s.r.o. a Flídr plast s.r.o. pro své zaměstnance a využitím různých druhů dopravy. Součástí práce bude analýza současného stavu přístupnosti firem a následné návrhy řešení, které povedou ke zlepšení životního prostředí za pomocí využití pěší a cyklistické dopravy. Na závěr bude provedeno zhodnocení předložených návrhů.
Abstract:
This thesis deals with traffic accessibility of Flídr s.r.o. and Flídr plast s.r.o. companies for their employees and usage of various types of transport. A part of the thesis analyses a current statement of accessibility of the company and then it contains suggestions of a solution, which leads to the better environment by usage of pedestrian and cycling transportation. In conclusion, there is the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hejtmánek, Josef. Plán pro zvýšení udržitelné mobility pro firmu Flídr s.r.o. a Flídr plast s.r.o.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.