Jiří ŠAUER

Bakalářská práce

Hydrologická revitalizace jezera Chabařovice se zaměřením na plankton

Hydrological revitalization Chabařovice lake with the scope to plankton
Anotace:
Bakalářská práce ?Hydrologická revitalizace jezera Chabařovice se zaměřením na plankton? se zabývá revitalizací bývalého dolu Chabařovice v blízkosti krajského města Ústí nad Labem. Zaměřením práce je sledování planktonních společenstev v jezeře a v protieutrofizační nádrži. Složení planktonu má významný vliv na ichtyofaunu.
Abstract:
This bachelor thesis titled ?Hydrological revitalization Chabařovice lake with the scope to plankton? deals with rehabilitation of originál lignite mine near Ústí nad Labem. Scope of the thesis is planton species determination and that mainly in the lake and the eutrification reservoir. Plankton species have important influence to ichtyofauna.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAUER, Jiří. Hydrologická revitalizace jezera Chabařovice se zaměřením na plankton . Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí