Martina HLADÍKOVÁ

Bakalářská práce

Druhý demografický přechod v České republice

The second demographic transition in the Czech Republic
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu ?Druhý demografický přechod v České republice?. Cílem této práce bylo zhodnotit důsledky druhého demografického přechodu v České republice. V úvodní kapitole jsem se zabývala obecnou problematikou druhého demografického přechodu, jeho nástupem v Evropě a významnými demografickými proměnami, které do Evropy přinesl. V druhé kapitole jsem se zabývala teoretickými …více
Abstract:
In my Bachelor thesis I focused on ?The second demographic transition in the Czech Republic?. The aim of this study was to evaluate the effects of the second demographic transition in the Czech Republic. In the introductory chapter I have dealt with the general issue of the second demographic transition , its arrival in Europe and major demographic changes that brought to Europe. In the second charter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Martina. Druhý demografický přechod v České republice. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj