Bc. Jakub Štorkán

Bachelor's thesis

Kybernetická kriminální činnost

Cybercrime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kybernetické kriminální činnosti. V teoretické části je pozornost věnována problematice počítače a počítačového systému, informačních systémů, dále je popsána kybernetická kriminalita a kybernetický útok, anonymita v prostředí internetu, digitální stopa a projevy kybernetické kriminality. Praktická část detailněji popisuje jednotlivé projevy kybernetické kriminality …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of cybercrime. The theoretical part pays attention to the issue of computer and computer system, information systems, cybercrime and cyberattack, anonymity in the internet environment, digital footprint and manifestations of cybercrime. The practical part describes in more detail the various manifestations of cybercrime, such as social engineering, malware, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Šimon Bezvoda
  • Reader: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní