Ing. Michaela Drdová

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations in the marketing communication firms
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využíváním public relations v marketingové komunikaci firmy. Ukazuje se, že public relations je pro mnoho firem v České republice stále jen „tím nástrojem navíc“, na který se klade důraz maximálně ve chvíli, kdy vedení společnosti potřebuje něco od novinářů. Tento způsob vnímání public relations se postupně mění a komunikace firem nabývá stále více na významu. Cílem této …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of public relations in marketing communication firms. Apparently, public relations has been still considered as „an additional tool“ by many companies in the Czech Republic - a tool which is emphasized only at moments when the management of companies needs something from journalists. However, such perception of public relations is changing and professional corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní