Jiří Maryška

Bakalářská práce

Hrozby a rizika vojáků na zahraničních misích Armády České republiky

Threats and Risks to Military Personnel deployed in Foreign Operations of the Czech Armed Forces
Anotace:
Tato práce se zabývá hrozbami a riziky našich vojáků, kteří jsou nasazeni v zahraničních misích Armády České republiky. Věnuje se tématům jako je Armáda České republiky, Severoatlantická aliance a historie zahraničních misí Armády České republiky. Součástí práce je i vymezení pojmů hrozba a riziko a vypracování SWOT analýzy. V praktické části bude cílem zanalyzovat a popsat jednotlivé hrozby a rizika …více
Abstract:
The content of this bachelor's thesis addresses the threats and risks of our soldiers who are deployed in the foreign missions of the Czech Army. These threats and risks are approached here, while the feelings and lives of the soldiers of the Czech Army who are leaving or have returned from the mission are examined. It will also focus on improvised booby traps (IEDs), enemy tactics and style of combat …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.