Bc. Petra Hrozková

Bakalářská práce

Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center metodami EHT a DFT

A combined EHT/DFT study of Si and P coordination environment influence on the creation of SiO6 centers
Anotace:
Práce je zaměřena na teoretické studium jednotek SiO4 a SiO6 v silikofosfátových polymerech. Třináct modelových struktur, v rozpětí od kyseliny orthokřemičité, H4SiO4, po komplex (Si^{VI}(PO4)6(Si^{IV}O4Et2)6)^{2–}, bylo studováno na úrovni rozšířené Hückelovy metody a teorie funkcionálu hustoty. Hlavním faktorem, který je sledován je energetická vzdálenost orbitalů HOMO a~LUMO, kde LUMO je nejnižší …více
Abstract:
The thesis focuses on a theoretical study of SiO4 and SiO6 units in the sillicophosphates polymers. 13 molecular structures have been studied; ranging from silicic acid, up to the complex (Si^{VI}(PO4)6(Si^{IV}O4Et2)6)^{2–} on the level of extended Hückel method and density functional theory. Main focus which is observed is energy distance of HOMO and LUMO orbitals, where LUMO is the lowest unoccupied …více
 

Klíčová slova

silikofosfáty orbitaly HSAB EHT DFT
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie