Bc. Dziyana Pol

Bakalářská práce

Evropské fondy a financování vzdělávání

European Funds and Education Financing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním, kvalifikací, kompetencí a jejich zvyšováním za využití podpory evropských strukturálních fondů. První část se věnuje zkoumání veřejné podpory a způsobům jejího získání. V další části se věnuje celoživotnímu učení, kompetenci, kvalifikaci a popisem řízení lidských zdrojů, jedná o lidském kapitálu a jeho rozvoji. Napsala jsem tuto práci proto, že bych chtěla lidem …více
Abstract:
This Bachelor‘s study consists of some parts: education, qualification, competence and their improvement, with help of European Social Funds. The first part is about research of public support and how can we get it. The next part is about lifelong learning, competence and qualification. There we will also describe Human Resource Management, and development of human capital. I wrote this work, because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní