Tereza Savarová

Bakalářská práce

Život v Domově se zvláštním režimem Loučka z pohledu klientů se schizofrenií

Life in Homes with Special Regimes from the Point of View of Clients with Schizophrenia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá životem klientů se schizofrenií v Domově se zvláštním režimem Loučka. Mým cílem je zjistit, jak jsou klienti v tomto zařízení spokojení se svým životem. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje nemoci, dopadem schizofrenie na život nemocného a životem v Domově se zvláštním re-žimem Loučka. V praktické části jsem zvolila kvantitativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the lives of clients suffering from schizophrenia who stay in a Home with a special Mode in Loučka. The target of my work is to find out how con-tented the clients are with the lifestyle in this institution. The work is divided into theoreti-cal and practical parts. The theoretical part focuses on the disease, on the impact of this disease on the lives of ill people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Savarová, Tereza. Život v Domově se zvláštním režimem Loučka z pohledu klientů se schizofrenií. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe