Bc. Hoang Ngan Vo

Bakalářská práce

Mediální kampaň a možnosti jejího využití pro nábor studentů VŠFS

Media campaign and possibilities of recruiting VŠFS students
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout model mediální kampaně pro Vysokou školu Finanční a správní pomocí Analytického hierarchického modelu, jako metodu vícekriteriálního rozhodování. Tato metoda vícekriteriálního rozhodování pomůže škole přilákat studenty, aby se přihlásili na VŠFS. Na základě tohoto modelu se prozkoumá, jaké jsou preference ve využití metody komunikace ve vybraném vzdělávacím institutu …více
Abstract:
My bachelor thesis aims to design a model of a media campaign for the University of Finance and Administration using the Analytical Hierarchical Model as a method of multicriteria decision making. This method of multi-criteria decision-making will help the school to attract new students and motivate them to apply to VŠFS. Based on this model, the preferences with the use of the method of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance