Bc. Tomáš Leixner

Diplomová práce

Marketingová komunikace a mediální mix vybrané sportovní akce

Marketing communication and media mix of selected sport event
Anotace:
Diplomová práce mapuje sportovní marketing jakožto svébytnou a samostatnou disciplínu marketingové komunikace a popisuje ji jako pestrou a inovativní oblast se specifickým přístupem. Praktická část analyzuje komunikační nástroje Jizerské 50, nejvýznamnější zimní sportovní akce určené jak profesionálním sportovcům, tak i rekreačním amatérským sportovcům, a zároveň navrhuje další možné cesty, jak komunikaci …více
Abstract:
This thesis maps the sports marketing as independent discipline of marketing communication and describes it as a diverse and innovative area with specific approach. The practical part analyzes communication tools of Jizerská 50, largest winter sports event in the Czech Republic for both professional athletes as well as recreational and amateur athletes, and also suggests new possible ways of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace