Jakub Brezina

Bakalářská práce

Zakladateľský finančný projekt

Zakladatelský finanční projekt
Anotace:
Cílem práce je sestavit zakladatelský finanční projekt, který bude předpovědět úspěch nebo neúspěch projektu. V teoretické části je popsaný metodický aparát důležitý v podnikové praxi. Praktická část se zaobírá samotným sestavením celého finančního rozpočtu na prvních pět let podnikání a vyhodnocení investice. V Závěře se pojednává o realizovatelnosti finančního plánu a dodatečných změnách v plánu …více
Abstract:
The goal of this thesis is prepare founder's financial project, which will predict project's success or failure. The theoretical part explains methodical apparatus important in business praxis. The practical part proceed compilation of whole financial calculation in first five years of business and valuation of investment. In the summary I deal about realization of financial project and additional …více
Abstract:
Cieľom práce je zostaviť zakladateľský finančný projekt, ktorý bude predpovedať úspech alebo neúspech projektu. V teoretickej časti je popísaný metodický aparát dôležitý v podnikovej praxi. Praktická časť sa zaoberá samotným zostavením celého finančného rozpočtu na prvých päť rokov podnikania a vyhodnotenie investície. V Závere sa pojednáva o realizovateľnosti finančného plánu a dodatočných zmenách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Hana Vávrová
  • Oponent: Markéta Tondlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32071

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma