Bc. Ľudovít Kopcsányi

Bakalářská práce

User experience design of an achievement system

User experience design of an achievement system
Anotace:
Cieľom tejto záverečnej práce bolo implementovať nový dizajn do už existujúceho achievement systému za použitia user experience techník. Práca pozostáva z prvotného výskumu, ktorý bol prevedený na študentoch aj učiteľoch, z drôtených modelov, implementovania dizajnu do ASP.NET Web API a záverečného používateľského testovania. Výsledkom je funkčný, user-friendly achievement systém.
Abstract:
The aim of this thesis was to implement a new design to an alreadyexisting achievement system using user experience techniques. Thethesis consists of an initial user research given to both students andteachers, wireframes, implementing design into ASP.NET Web APIand user testing. The result is a fully functional user-friendly achieve-ment system.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Macák
  • Oponent: RNDr. Karolína Dočkalová Burská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky