Mgr. Jarmila Holášková, DiS.

Rigorózní práce

Využití reminiscenční terapie u seniorů se zvýšenou mírou závislosti na péči - Technika smyslové reminiscence

Use of reminiscence therapy for seniors with increased dependence on care - The technique of sensory reminiscence
Anotace:
Rigorózní práce "Využití reminiscenční terapie u seniorů se zvýšenou mírou závislosti na péči - Technika smyslové reminiscence" pojednává o možnostech a využití reminiscenční terapie při péči o seniory v pobytovém zařízení. V teoretické části je vymezení základních pojmů, jako jsou senior, stárnutí, stáří, závislost na péči a reminiscenční terapie, u které uvádíme i různé metody a způsoby její realizace …více
Abstract:
The thesis named "Reminiscence therapy for seniors with increased dependency on care -Sensory reminiscence technique" discusses the possibilities and the use of reminiscence therapy in care of seniors in a residential facility. The theoretical part is devoted to basic concepts, such as senior, aging, age, dependency on care and reminiscence therapy where are mentioned the various methods of its implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holášková, Jarmila. Využití reminiscenční terapie u seniorů se zvýšenou mírou závislosti na péči - Technika smyslové reminiscence. Zlín, 2019. rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe