Zuzana Štěpánková

Master's thesis

The Importance of Sustainable Development: Perception of Corporate Social Responsibility and its Impact on Czech Consumers' Purchase Behaviour.

Důležitost Udržitelného Rozvoje: Vnímání Společenské Odpovědnosti a její Dopad na Nákupní Chování Českých Spotřebitelů
Anotácia:
Koncept společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility -- CSR) získává během posledních let stále více pozornosti, zvláště ve spojení s chováním spotřebitelů. Tato diplomová práce se zabývá vnímáním společenské odpovědnosti českými spotřebiteli a zkoumá, jak čeští zákazníci nahlíží na firemní aktivity spojené se společenskou odpovědností a jestli je pokládají za důležité při jejich …viac
Abstract:
Corporate social responsibility (CSR) has been receiving a considerable attention from researchers in recent years, especially with regard to consumers' perception. This thesis is exploring perception of corporate social responsibility among Czech consumers and aims to discover whether or not it has an impact on them while purchase decision making. Czech consumers appear to have an interest in CSR …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2014
  • Vedúci: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Gina Cook

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42094