Theses 

Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu – Bc. Michaela Miháliková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Bc. Michaela Miháliková

Diplomová práce

Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu

The dependence of oncological patients on tobacco and alcohol

Anotace: Teoretická část diplomové práce shrnuje nejdůležitější informace o závislosti na nikotinu a alkoholu. Popisuje, jak tyto závislosti přispívají ke vzniku zhoubných onemocnění a shrnuje poznatky o tom, proč by onkologičtí pacienti měli zanechat kouření a konzumace alkoholu během jejich onkologické léčby. V praktické části je zmapována míra závislosti pacientů kouřících a konzumujících alkohol z Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). Dále je zmapováno, zda jejich závislost byla ze strany zdravotnického personálu na MOÚ zjišťována a zda jsou nabádáni k abstinenci. Součástí práce je i edukační brožura podávající základní informace o vlivu tabáku a alkoholu na průběh onkologické léčby.

Abstract: The theoretical part of the thesis summarizes the most important information about the addiction to nicotine and alcohol. Describes how these addictions contribute to the formation of malignant disease and summarizes knowledge about why cancer patients should stop smoking and drinking alcohol during their cancer treatment. In the practical part there is mapped addiction level of patients smoking and consuming alcohol from the Masaryk Memorial Cancer Institute (MMCI) Brno. There is also mapped if medical staff from MMCI asked for their addiction and if they were encouraged to abstinence. The work also includes an educational brochure that contains basic information about effect of tobacco and alcohol usage during cancer treatment.

Klíčová slova: závislost, nikotin, alkohol, onkologické onemocnění, onkologická léčba addiction, nicotine, alcohol, cancer, cancer treatment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz