Anna HERTLOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti u novorozenců

Evaluation of pain in newborns
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je hodnocení bolesti u novorozenců. Dále jsem se zaměřila na metody tišení bolesti. Teoretická část se zaměřuje na patofyziologii bolesti, projevy bolesti, škály hodnocení bolesti a metody tišení. V praktické části bylo mým hlavním cílem zjistit, která metoda tišení bolesti je nejúčinnější. K dosažení cíle jsem zvolila škálu hodnocení bolesti DAN, na zhodnocení bolesti …více
Abstract:
The theme of this work is pain assessment in newborn. I also focused on methods of pain relief. Theoretical part is bout pathophysiology of pain, symptoms of pain, pain assessment scales and methods of pain relief. In practical part was my main aim to find out which method of pain relief is the most effective. To achieve this aim I choose pain assessment scale called DAN to evaluate pain at different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERTLOVÁ, Anna. Hodnocení bolesti u novorozenců. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma

Všechny práce