Mgr. Barbora Vaculová

Diplomová práce

Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru

Fundamental Duties of Employees and Employers Arising from an Employment Relationship
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá základními povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele vyplývajícími z pracovního poměru. Cílem práce je zejména uvést jednotlivé povinnosti subjektů pracovněprávního vztahu a zamyslet se nad tím, zda je subjektům poskytnuta možnost smluvního odchýlení od zákona.
Abstract:
This Thesis concerns with the basic obligations of the employee and employer, which follow from the labor relation. The aim of this Thesis is, in particular, to state separate obligations of the labor-law relation’s subjects and to think about if the possibility of the contractual deviation from the law is granted to these subjects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta