Bc. Robert Hladík

Bachelor's thesis

Sociální distance a vyloučení drogově závislých ze společnosti v ČR

Social distance and ecxlusion of drug addicts in the Czech Republic
Abstract:
Práce je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část obsahuje zdůvodnění výběru tématu bakalářské práce a nastínění toho, o čem práce pojednává. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - na část teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje uvedení do drogové problematiky, stručný popis historického vývoje, definice pojmu droga a legislativu daného problému. V další kapitole jsou popsány typy drogově …more
Abstract:
The thesis are divided into several chapters. The introductory part contains the reason of the selection of topic and an outline of what is work about. The work is divided into two main parts - a theoretical and practical parts. Theoretical part includes introduction into the drug problem, a brief description of the historical development, definition and legislation of the drug problem. The next chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Reader: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní