Mgr. Lenka Ďaďanová

Master's thesis

Využití metod dramatické výchovy v průřezovém tématu multikulturní výchova.

Usage of the dramatical education methods in the multicultural education
Abstract:
Anotace: Tato práce hledá možnosti využití metod dramatické výchovy v průřezovém tématu multikulturní výchova a nabízí metodický materiál pro její výuku. Zároveň se snaží zjistit přínos a efektivitu těchto metod. V teoretické části se zabývám dramatickou a multikulturní výchovou, stanovuji výzkumný problém a jeho řešení. V praktické části jsem naplánovala, zrealizovala a zhodnotila dvě dramatické lekce …more
Abstract:
Annotation: The thesis is trying to find usage of the methods of the dramatical education in multicultural education and offers methodical stuff for the education. It is trying to identify benefit and efficiency of these methods. In teoretical part I'm concerned with dramatical and multiculural education, I determine research problem and its resolution. In practical part I have planned, realized and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Doležal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta