Mgr. Jana Vokáčová, Ph.D.

Disertační práce

A Comparative Study of English, Czech, French, and German Idioms

A Comparative Study of English, Czech, French, and German Idioms
Anotace:
Dizertační práce je srovnávací studií idiomů. Zabývá se třemi skupinami anglických, českých, francouzských a německých idiomů: lidským tělem, zvířaty a barvami. Teoretická část popisuje postavení idiomů v lingvistice a v oblasti lexikologie a zároveň osvětluje pojem idiomu. Následuje analýza idiomů, která zkoumá, zda jsou idiomy ekvivalentní. Práci doplňují přílohy, ve kterých je korpus idiomů, jež …více
Abstract:
The dissertation is a comparative study of idioms. It deals with three groups of English, Czech, French, and German idioms—the human body, animals, and colors. The theoretical background describes the position of idioms within the field of linguistics and lexicology, it also explains what is understood by idiom. The analysis of idioms on the basis of corresspondence is carried out. The dissertation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc., doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk