Vanda Študentová

Diplomová práce

La comparaison entre le marché tcheque et francais des cosmétiques

Srovnání českého a francouzského kosmetického trhu
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám analýzou českého a francouzského trhu luxusní kosmetiky. První oddíl práce se věnuje teoretické části problematiky, charakterizuje základní pojmy a podrobně rozebírá a specifikuje zmíněný trh. V části praktické následuje rozbor postojů spotřebitelů a tři případové studie analyzující marketingové strategie velkých kosmetických firem francouzského původu, které fungují …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of the Czech and French market of the luxurious cosmetics. Its first part is dedicated to the theoretical point of view of this issue; the main terms are defined as well as the specifics of the mentioned market. In the practical part a survey of the consumer attitudes follows together with three case studies analyzing the marketing strategies of three important …více
Abstract:
Ce mémoire de fin d'études est concentré sur l'analyse du marché tcheque et français des cosmétiques de luxe. La premiere partie est consacrée au point de vue théorique, elle caractérise les thermes principaux et examine les spécifiques de ce marché. La partie pratique poursuit avec l'analyse des attitudes des consommateurs et avec trois études de cas focalisées sur les stratégies marketing …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Jana Kozmová
  • Oponent: Františka Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37011