Pavel Pecina

Bakalářská práce

Soubor příkladů zpracování obrazu v extenzi Image Analysis programu ArcGIS Desktop

Collection of examples of image processing in Image Analysis of ArcGIS Desktop
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou souboru příkladů zpracování obrazu v Image Analysis programu ArcGIS Desktop. Soubor cvičení bude sloužit jako pomůcka při seznamování se s prací v extenzi Image Analysis programu ArcGIS Desktop. Výsledkem je soubor distančních cvičení mající za úkol zejména vzdělávací funkci.
Abstract:
This work deals with creating a collection of examples of image processing in Image Analysis of ArcGIS Desktop. Collection of examples will be used as help with the work in the Image Analysis extensit of ArcGIS Desktop. The result is a collection of distance training with the task of particular educational function.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pecina, Pavel. Soubor příkladů zpracování obrazu v extenzi Image Analysis programu ArcGIS Desktop. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní